Når man titrerer en syre med en base, bruger man i praksis sjældent en universalindikator Der findes mange andre indikatorer, der er bedre til at fortælle os, når ækvivalenspunktet er nået. Ved titreringer ønsker vi et klart farveskift lige omkring ækvivalenspunktet, så vi allerhøjst kommer til at sætte en enkelt dråbe base eller syre for meget til. Til de mest brugte indikatorer hører phenolphtalein, metylrødt og bromthymolblåt (BTB.)

Forsøg A, Indikatorens farve i?

Indikator Saltsyre Vand (pH=7) Natriumhydroxid
phenolphtalein      
Metylrødt      
bromthymolblåt      

Udfør skemaets farveprøver i reagensglas med henholdsvis saltsyre, vand og natriumhydroxid. Der tilsættes kun et par dråber indikatoropløsning til hvert glas