Husholdningseddike indeholder den organiske svage syre, eddikesyre, CH3COOH (Systemisk navn: ethansyre)

Eddikesyre tilsættes madvarer af to årsager. det giver en karakteristisk smag og det hæmmer vækst af bakterier, gær og skimmelsvampe. eddikesyre købes til husholdningsbrug som husholdningseddike med et eddikesyreindhold på 4-8%

Titrering af eddikesyreopløsninger.

Eddikesyre kan titreres med en base. Reaktionsskemaet med NaOH kan skrives:

eddikesyre reaktion 2

eller på ion-form:

eddikesyre reaktion 3

Grafisk afbildning:

Går vi eksempelvis ud fra 6 ml 6% eddike og 1,0 M NaOH, vil titrerkurven få det viste forløb, når titrerforløbet følges med et pH-meter. 6% eddike indeholder 60g eddikesyre pr. 1000 g opløsning, som meget nær fylder 1000 ml. Da molvægten af eddikesyre er 60, vil 1000 ml opløsning indeholde 60/60 = 1 mol eddikesyre. Den molære koncentration er da ca. 1 M.

På titrerkurven er omslagsområdet for phenolphthalein indtegnet. Det fremgår heraf, at phenolphthnalein er særligt velegnet ved denne typr titreringer, da omdannelsen fra farveløs til farvet sker ved tilsætning af en uhyre lille basemængde (kurven er næsten lodret i ækvivalenspunktet.

koordinat eddikesyre 1

I ækvivalenspunktet er pH ikke lig med 7 i modsætning til en tilsvarende saltsyretitrering. I ækvivalenspunktet er al eddikesyre omdannet til den korresponderende svage base CH3COO- (acetationen)

Beregning af titrerkurven: på den viste titrerkurve er vist visse punkter beregnet. Se titrering

I forsøget bør der anvendes standardeddiker med et eddikesyreindhold omkring 4% og specialeddiker med et eddikesyreindhold omkring 7-8%. Baseforbruget er et mål for syreindholdet eller syrekoncentrationen og ikke for syrestyrken. Begreber som "koncentration" og "styrke" bruges ofte i flæng i dagliglivet, og det kan give nogle problemer, hvis man ikke er opmærksom på dette.

Masse % (stofmængdekoncentrationen)

På en flaske husholdningseddike står koncentrationen opgivet på deklarationen, men ikke som stofmængdekoncentration. I stedet står der "4,8%". Det betyder, at der er 4,8 g ethansyre (eddikesyre) pr. 100 g blanding. Det er det samme som 48 g ethansyre pr. kg. blanding.

Vi kan med god tilnærmelse regne med, at 1,0 kg husholdningseddike fylder 1,0 L, så koncentrationen er 48 g/L.

For at finde stofmængdekoncentrationen, skal vi først finde stofmængden i en liter:

n = m/M
n = 48 g/60,08 g/mol
n = 0,80 mol

Koncentrationen er så

c = n/V
c = 0,80 mol/1,00 L
c = 0,80 M

Syre-basetitrering - udvidet information

Titreringer har stor udbredelse i den kemiske analyse, således også som syre-basetitrering.

Når man fx. vil bestemme en saltsyreopløsnings koncentration, kan man lade den reagere med en baseopløsning af kendt koncentration. det vil normalt være en natriumhydroxidopløsning.

H3O+ + OH- 2 H2O

Man skal kunne afgøre, hvornår der er ækvivalente ængder af syre og base. Det kan man fx ved at tilsætte en syre-baseindikator, der har forskellig farve i sur og basisk opløsning. man kan bruge bromthymolblåt, der er gul ved pH undr 6,0, men som bliver blå, når pH bliver over 7,6

Man kan også følge pH med et pH-meter. Så kan man tegne en titrerkurve, som den du så i husholdningseddikeforsøget. Ækvivalenspunktet er hvor kurven næsten er lodret.

Saltsyre - et beregningseksempel

En laborant har afmålt 25,0 mL saltsyreopløsning med ukendt koncentration. Til den satte han 10 dråber bromthymolblåt, så farven var klart gul. Fra en burette tildryppede han 17,3 mL 0,100 M NaOH-opløsning, før farven slog om fra gul til blå. Han kan nu beregne, at han har tilsat følgende stofmængde hydroxidioner.

nOH- = cNaOH * VNaOH
nOH- = 0,100 M * 17,3 mL
nOH- = 1,73 mmol

Derfor har saltsyren leveret den samme stofmængde oxoniumioner, da reaktanterne reagerer i et 1:1 forhold.

nH3O+ = nOH-

Saltsyrens formelle koncentration kan nu beregnes.

cHCl = nH3O+/VHCl
cHCl = 1,73 mmol/25,0 mL
cHCl = 0,0692 M
cHCl = 69,2 mM

  HCl(aq) + NaOH(aq) - NaCl(aq) + H20(l)
V 25,0 mL 17,3 mL    
c 69,2 mM 0,100M    
n 1,73mmol 1,73 mmol    
  H2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) - Na2SO4 + 2 H20(l)
V 25,0 mL 17,3 mL    
c 34,6 mM 0,100 M    
n 0,865 mmol 1,73 mmol    


Svovlsyre - et beregningseksempel

Havde der stået svovlsyre på flasken med syre, som laboranten titrerede på, var situationen lidt anderledes.

H2SO4 + 2H2O 2H3O+ + SO42-

Der er stadig 1,73 mmol oxoniumioner i opløsningen - der er den samme aktuelle koncentration:

nOH- = cNaOH * VNaOH
nOH- = 0,100 M * 17,3 mL
nOH- = 1,73 mmol

nH3O+ = nOH-

Men den formelle koncentration er kun halv så stor, fordi hver svovlsyre-enhed kan afgive 2 hydrogener:

nH2SO4 = ½ * nH3O+
nH2SO4 = ½ * 17,3 mmol
nH2SO4 = 0,865 mmol

cH2SO4 = nH2SO4/VH2SO4
cH2SO4 = 0,865 mmol/25 mL
cH2SO4 = 0,0346 M
cH2SO4 = 34,6 mM