eddikesyremolekyle tegningEn af de vigtigste syrer i husholdningen er eddikesyre. Den bruges til saltning, sildelage, salatdressing, mayonaise og meget andet.

Husholdningseddike er en opløsning af eddikesyre i vand, der indeholder mellem 4 og 8 vægt % eddikesyre. Eddikesyre har formlen C2H4O2. Eddikesyremolekylet består af 2 C-atomer, 4 H-atomer og 2 O-atomer.

En stregformel for eddikesyremolekylet ser således ud.

eddikesyremolekyle

Eddikesyremolekylets opbygning forklarer, hvorfor man ofte skriver eddikesyres formel således:

CH3COOH

Eddikesyre er en svag syre, som i vand delvis ioniseres til hydrogenioner og acetationer. det hydrogenatom, der i vandet fraspaltes som H+, er i stregformlen skrevet med blåt. Læg mærke til, at dette H-atom er bundet til oxygenatomet.

eddikesyre reaktion

Eddikesyre har man kendt langt tilbage i tiden. Antageligt lige så længe som man har kendt kunsten at lave vin. Lader man vin stå i luften, oxideres vinens alkohol af oxygen til eddikesyre. Denne reaktion klares i virkeligheden af nogle bakterier, eddikesyrebakterier, der spiser alkohol og udskiller eddikesyre. Har man trukke en flaske vin op, må den drikkes hurtigt. Næste dag er den nemlig blevet sur! PÅ eddikesyre fabrikken sætter man bakterierne til vin eller andere opløsninger, som indeholder alkohol.

Sammenligning af husholdningseddiker.

Forsøg

Materialer

  • 2 plastsprøjter
  • Bægerglas
  • Eddiker (brugsens, irma, vineeddike, estragoneddike mv.)
  • 1,0 M NaOH
  • Phenolphthalein
  • Briller

Du skal sammenligne eddikesyreindholdet i 3-4 forskellige husholdningseddiker ved at titrere dem med natriumhydroxid. Du skal bruge den samme NaOH-opløsning.

  1. Afmål 5,0 ml eddike med en plastsprøjte og tøm det ud i et lille bægerglas.
  2. Tilsæt 2 dråber phenolphthalein
  3. Titrer med NaOH fra en sprøjte til farven slår om på en enkelt dråbe. Aflæs forbruget omhyggeligt.
  4. I skemaet skriver du dine måleresultater. Over skemaet skal du skrive, hvor eddiken er fra. Skriv også eddikens pris pr. liter.
Eddikens navn:      
Pris pr. liter.      
ml eddike      
ml NaOH      

Hvilken af eddikerne indeholder den største koncentration af eddikesyre?

Hvis der er varedeklerationer på eddikeflaskerne, kan du se, om dine resultater stemmer overens hermed.

Nedenstående er film fra https://www.gymnasiekemi.com om Neutralisering og titrering

cc:by-sa Gymnasiekemi.