Du kan i nedenstående simulatorer fra PhET (University of Colorado Boulder) lege lidt med pH og Syrer og Baser opløsninger!

pH-skala Basis

Test pH i hverdagens væsker som kaffe, spyt og sæbe for at afgøre, om de hver især er sure, basiske eller neutrale. Undersøg hvordan tilførsel af mere/ fortynding med vand, påvirker pH.

pH-skala

Test pH-værdien i ting som kaffe, spyt og sæbe for at afgøre, om de hver især er sure, basiske eller neutrale. Visualiser det relative antal af hydroxid ioner (OH-) og H+-ioner i en opløsning. Skift mellem logaritmiske- og lineære skalaer. Undersøg om en ændring af rumfanget eller fortynding med vand påvirker pH. Kan du designe din egen væske?

Syre-base opløsninger

Hvordan er stærke og svage syrer forskellige? Brug laboratorieværktøjer på din computer til at finde ud af det. Dyp papir eller sonde i en opløsning for at måle pH, eller set elektroderne i, for at måle ledningsevnen. Se hvordan koncentration- og styrke påvirker pH. Kan en svag syreopløsning have samme pH som en stærk syre?

Innhold er hentet fra https://phet.colorado.edu/