Vi undersøger om følgende grundstoffer er metaller eller ikke-metaller.

Forsøg

Matrialer:

 • Kobber
 • Aluminium
 • Bly
 • Jern
 • Kul
 • Svovl
 • Magnesium
 • Bunsenbrænder
 • 6 v batteri
 • pære og fatning
 • 2 ledninger

Resultaterne af følgende undersøgelser indføres i skema.

Varmeledningsevne:

 1. Hold stoffet ind i en bunsenbrænder, og se hvor længe du kan holde det, før det bliver varmt i den anden ende.
 2. Stil stofferne op efter stigende varmeledningsevne.


Du må ikke bruge magnesium eller svovl til dette forsøg !

Bly smelter ved 327oC. Blystangen opvarmes forsigtigt ved at føre den hurtigt gennem flammen nogle gange.

Elektrisk ledningsevne:

 1. Lav en opstilling, som vist på tegningen, "side 87 i spørg naturen 3, hverdagslivets kemi", af et batteri, en pære med fatning og to krokodillenæb.
 2. Undersøg om stoffet leder den elektriske strøm ved at placere det mellem krokodillenæbene.

Hårdhed:

 1. Prøv stoffernes hårdhed ved at ridse i dem med en negl eller en kniv.
 2. Stil sifferne op efter stigende hårdhed.

Metalglans:

 1. Du vil næsten aldrig være i tvivl, når du står over for et metal på grund af dets udseende - dets metalglans.
 2. Hvis overfladen ser mat ud (hvis det er jern, skyldes det rust), er det let med en kniv at skrabe den blanke metaloverflade frem igen.

Massefylde:

 1. Et stofs massefylde kan bestemmes på følgende måde: vej så nøjagtigt som muligt stoffet.
 2. Rumfanget bestemmes ved at nedsænke det i et måleglas med vand.
 3. Massefylden kan udtrykkes som forholdet mellem massens og stoffets rumfang.
 4. Af tabellens tal kan vi se, at der findes såkaldte letmetaller (ringe massefylde) og tungmetaller (stor massefylde).

Massefylde = Massen (g)/rumfang (cm3 = ml)

Kemisk tegn Navn Varmeleder Elektrisk leder Hårdhed Metalglans Massefylde Metal/ikke metal
C           2,3  
S Svovl ? nej blødt nej 2,1 ikke metal
Cu           9,0  
Al           2,7  
Pb           11,4  
Fe           7,9  
Mg           1,7