Chromatografisk adskillelse af farvestoffer.

Chromatigrafi er en metode til adskillelse og identifikation af enkelte stoffer i en blanding.

Chromatografi bruges når man har en blanding med mange komponenter og/eller ved små stofmængder.

Her skal kun omtales papirchromatografi, der kan også separeres ved søjle- og tyndtlagschromatografi.

Forsøg

Materialer:

 • Chromatografipapir f.eks. Whatman paper no. 1 eller filterpapir, kaffefilter kan I nødstilfælde bruges.
 • Opløsningsmiddel også kaldet løbevæske (eventuelt 50% vand 50% sprit) Valg af løbevæske afhænger af stoffets polaritet.
 • En lukbar beholder evt. et bærgeglas
 • Forskellige farvestoffer fra f.eks. fødevarer som kaviar eller plantefarver.

Udvinding af farvestoffer.

 1. Klip en tot frisk græs.
 2. Græsset rives med vand og 10-15 ml ethanol (alm. Sprit) i en morter.
 3. Den grønne masse filtreres, og den grønne opløsning opsamles i et reagensglas.
 4. Der tilsættes nu 2-3 ml petroleumsether til den grønne opløsning og der rystes kraftigt.
 5. Opløsningen skiller nu i to faser.
 6. Den øverste fase (petroleumsether), som indeholder farvestoffer, føres med en pipette over i en lille porcelænsskål.

Chromatografisk adskillelse af farvestofferne.

 1. Klip et stykke filterpapir ud i målene 15 x 15 cm.
 2. Anbring med en træpind en lille dråbe af den grønne opløsning 2 cm fra papirets nedre kant. For at få pletten kraftig sættes flere små dråbe oven i hinanden, men husk at papiret skal tørre, inden der sættes en ny dråbe oven i stoffet. (Levnedsmiddelstyrelsen har udarbejdet en liste over godkendte farvestoffer).

  chromatografi 2

 3. Når pletten er hel tør, rulles papiret sammen og anbringes i et bægerglas med så meget/lidt løbevæske at det ikke når pletten, se eventuelt tegning b på "side 13 i spørg naturen 3, lærervejledning - hverdagslivets kemi". For at forhindre fordampning af løbevæske fra chromatografipapiret udføres forsøget bedst i et lukket kammer.
 4. Chromatofrafien afbrydes når papiret har suget så meget løbevæsken at det når 1 cm fra papirets kant.

  chromatografi 1

 5. Når chromatografipapiret er tørt kan identifikationen af farvestofferne begynde.

Farvestofferne identificeres primært på deres forskellige vandringslængde. Ved at udregne deres rf-værdier (relative to front) kan man identificere dem,

rf = y/x = vejlængde tilbagelagt af farvestoffet (Startsted til farvestof)/vejlængde tilbagelagt af løbevæsken (Startsted til væskefront)

En anden metode til identifikation er at påføre et allerede kendt farvestof, som man tror stoffet indeholder, på samme filterpapir. Denne metode kan betyde at der skal udføres flere end et forsøg.