CO2-indikator:
Når der forsvinder eller dannes CO2 ændres vandets pH-værdi. Opløst i vand virker CO2 som en syre, nemlig kulsyre, som har formlen H2CO3. Mindre CO2 i vandet gør det således mindre surt, dvs. pH-værdien bliver større. Den anvendte CO2-indikator viser disse pH-ændringer. CO2-indikatoren skifter farve fra gul til rødlig i Ph-intervallet 6-8,5.
Andre sure eller basiske stoffer, f.eks. saltsyre og natriumhydroxid vil kunne give de samme farveændringer. Derfor er CO2-indikatoren ikke en specifik CO2-indikator. Alligevel er den velegnet til at følge ændringer i CO2-indholdet i vand.

Nitratreagens:
1 % nitron i fort. Eddikesyre

Phosphatreagens:
ammoniummolydat, 0,6 M (NH4)2MoO4 i fort. HNO3

Kaliumreagens:
natriumhexanitrocobaltat(III), 0,3 M Na3[Co(NO2)6] i vand (fremstillet umiddelbart før brug

Calciumreagens:
Mættet ammoniumoxalat(III), ca. 0,3 M (NH4)2C2O4
eller
Mættet Natriumoxalat, 0,25 M C2O4Na2

Jern(II)reagens
Kaliumhexacyanoferrat(III), 0,5 M K3[Fe(CN)6]

Jern(III)reagens
Kaliumhexacyanoferrat(II), 0,5 M K4[Fe(CN)6]

Nikkelreagens
Dimethylglyoxim, 1% i ethanol

Sølvnitrat
0,5 M AgNO3

Stivelse-opl.
1% i vand