fremstilling kuldioxidKuldioxid fremstilles ud fra marmor CaCO3 og fortyndet saltsyre.

Reaktionsskema:

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + CO2 + H2O

(til fremstilling af 1 mol CO2 = 24 L medgår teoretisk 1 mol marmor = 100 g og 2 mol HCl svarende til 500 ml fortyndet saltsyre (4 M).)