Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Kemisk analyse
Her på websiden kan du lære om kemisk analyse i skolen.
Kemisk analyse
Her på websiden kan du lære om kemisk analyse i skolen.
Nyheter:
Fysikogkemi.dk: En anden god side som handler om fysik og kemi i skolen. ... Les mer
Viktige for jorden
Biologiske gasser
Viktige for jorden
Nitrogen (N2), oxygen (O2) og kuldioxid (CO2) er meget vigtige for livet på jorden, og vi kalder dem derfor de biologiske gasser. Vi skal lave en kemisk analyse af disse gasser. Hvorved vi lærer dem at kende.
Chromatigrafi 
    er en metode til adskillelse og identifikation af enkelte stoffer i en 
    blanding.
Chromatografi
Chromatigrafi er en metode til adskillelse og identifikation af enkelte stoffer i en blanding.
Chromatografi bruges når man har en blanding med mange komponenter og/eller ved små stofmængder. Her skal kun omtales papirchromatografi, der kan også separeres ved søjle- og tyndtlagschromatografi.
Positive og negative ioner
Ioner
Positive og negative ioner
Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom. Et positivt ladd ion, kation, oppstår når et atom har underskudd på elektroner, mens et negativt ladd ion, anion, oppstår når et atom har overskudd på elektroner.
Nogle grundstoffer kan frembringe en flammefarve eller udsender et lys
Flammefarver
Nogle grundstoffer kan frembringe en flammefarve eller udsender et lys
det vil sige, når grundstoffet kommer ind i en flamme, vil flammens farve, afhængigt af grundstoffet, skifte farve.
et mål for en opløsnings koncentration af oxoniumioner
pH
et mål for en opløsnings koncentration af oxoniumioner
Måling af pH-værdien er en hurtig metode til at konstatere tilstedeværelsen af H+ og OH--ioner - og vi kan samtidig se, hvor sur eller basisk opløsningen er.
Vi undersøger 
    om følgende grundstoffer er metaller eller ikke-metaller.
Metaller
Vi undersøger om følgende grundstoffer er metaller eller ikke-metaller.
Metal er en fællesbetegnelse for metalliske grundstoffer eller legeringer heraf. I daglig tale inden for jernbranchen adskilles jern fra metallerne, jf. 'jern og metal'.
Hvad er kemisk analyse
En stor del af arbejdet på kemiske laboratorier består i at udføre analyser. - Man skelner mellem kvalitative analyser og kvantitative analyser.
Jan Pihl
Jan Pihl
Grundlægger af kemiskanalyse.dk - Lærer: Fysik/Kemi, Natur/Teknik, Idræt, Matematik og IKT veileder
Kvalitativ analyse
- En kvalitativ analyse består i at finde ud af, hvad et ukendt stof er sammensat af - hvad det er for et stof.
Jan Pihl
Jan Pihl
Grundlægger af kemiskanalyse.dk - Lærer: Fysik/Kemi, Natur/Teknik, Idræt, Matematik og IKT veileder
Kvantitativ analyse
- En kvantitativ analyse består i at finde ud af, hvor meget der er af et bestemt stof i en kemisk forbindelse eller i en blanding eller opløsning.
Jan Pihl
Jan Pihl
Grundlægger af kemiskanalyse.dk - Lærer: Fysik/Kemi, Natur/Teknik, Idræt, Matematik og IKT veileder